Wahania kursów walut

Rynki finansowe są niestabilne i zmienne z natury. Są okresy, kiedy sytuacja jest stosunkowo spokojna, a ceny się nie zmieniają. Jednak w niektórych momentach ruchy cen stają się burzliwe. Jakie więc czynniki wpływają na dynamikę rynku?

1. Zmienność zwykle rośnie przed i podczas ważnych wydarzeń lub publikacji kluczowych danych. Czasami oczekiwania związane z danym wydarzeniem mogą mieć nawet silniejszy wpływ na dynamikę rynku niż samo wydarzenie. Wynika to z faktu, iż wszystkie kluczowe wydarzenia są zaplanowane, a eksperci zawsze starają się przewidzieć możliwe wyniki. Dlatego też przed wydarzeniem kursy walutowe zaczynają poruszać się w przewidywanym kierunku i jeśli prognoza się potwierdzi, trend może się odwrócić. Dzieje się tak, ponieważ traderzy spieszą się, aby poprawić zyski i zamknąć swoje pozycje przed publikacją.

2. Działalność dużych graczy rynkowych, takich jak duże instytucje finansowe, firmy ubezpieczeniowe oraz fundusze inwestycyjne i emerytalne, ma dość istotny wpływ na długoterminowe wahania kursów walut. Organizacje te mają skłonność do inwestowania dużych kwot w różnych walutach, co może wyzwolić pewien trend na rynku. Zarządzający funduszem opierają swoje decyzje na dokładnej analizie. Składając zamówienie, menedżerowie stosują prewencyjną taktykę i prognozują konsekwencje wydarzenia, indeksy i wiadomości. Analiza rynku nigdy nie może dostarczyć 100% dokładnych wyników, ale duzi gracze rynkowi ze swoim znacznym kapitałem są w stanie rozpocząć, skorygować i wzmocnić trend, jeśli to konieczne.

3. Firmy importowe i eksportowe są bezpośrednimi użytkownikami walut obcych, więc ich działalność wpływa również na wahania kursów walut. Z reguły duże firmy eksportowe i importowe mają własne działy analityczne, które przewidują kursy walut dla dalszego opłacalnego zakupu lub sprzedaży waluty. Śledzenie trendów jest również bardzo ważne dla eksporterów i importerów, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem walutowym. Otwarcie transakcji odwrotnej do przyszłej minimalizuje ryzyko. Wpływ eksporterów i importerów na rynek jest krótkotrwały i nie kreuje globalnych trendów, gdyż wolumeny ich działalności są stosunkowo niewielkie.

4. Wypowiedzi polityków podczas spotkań, konferencji prasowych, na szczytach i w raportach mogą mieć poważny wpływ na wahania kursów walut. Można go porównać do wpływu wskaźników ekonomicznych.