Kolísání měn

Finanční trhy jsou svou podstatou nestálé a proměnlivé. Jsou období, kdy je situace poměrně klidná a ceny se sotva mění. Někdy se ale pohyby cen během okamžiku rozbouří. Které faktory tedy ovlivňují dynamiku trhu? 
 
1. Volatilita obvykle stoupá před některými důležitými událostmi a vydáním klíčových dat a v jejich průběhu. Někdy může mít očekávání události dokonce silnější vliv na dynamiku trhu než událost samotná. Důvodem je skutečnost, že všechny zásadní události jsou v plánu a odborníci se snaží předpovědět jejich výsledky. Před událostí se proto směnné kurzy začnou pohybovat předpovídaným směrem, a pokud se prognóza potvrdí, může se trend obrátit. Stává se to proto, že obchodníci před zveřejněním zpráv spěchají zafixovat zisky a zavřít pozice. 
 
2. Činnost velkých hráčů na trhu, například významných finančních institucí, pojišťoven i investiční a penzijní fondů, má na dlouhodobou fluktuaci měn poměrně významný dopad. Uvedené organizace mají tendenci investovat do různých měn velké částky, což může vyvolat určitý trend na trhu. Správci fondů zakládají svá rozhodnutí na zevrubné analýze. Při zadávání příkazu jednají preventivně a předpovídají důsledky událostí, indexy a novinky. Analýza trhu nikdy neposkytne 100% výsledek, ale velcí hráči na trhu s velkým kapitálem dokážou v případě potřeby trend začít, opravit a posílit. 
 
3. Importní a exportní společnosti jsou přímými uživateli cizí měny, a jejich aktivita tak ovlivňuje i kolísání měn. Hlavní exportní a importní společnosti mají zpravidla vlastní analytická oddělení, která předpovídají směnné kurzy pro další výnosný nákup nebo prodej měny. Sledování trendů je pro ně velmi důležité i v kontextu hedžování proti měnovým rizikům. Otevírání opačných obchodů minimalizuje riziko. Vliv vývozců a dovozců na trhu je krátkodobý a nevytváří globální trendy, protože objem jejich operací je vcelku zanedbatelný.
 
4. Vážný dopad na kolísání měny mohou mít prohlášení politiků během schůzí, tiskových konferencí, summitů a zpráv. Jejich vliv lze srovnat s vlivem ekonomických indikátorů.