InstaForex technical indicators

We are glad to offer you technical indicators created by the specialists of InstaForex Company, which will be your irreplaceable tools for analyzing and forecasting the price fluctuations.
Summary information, calculation formulas, and tips for practical use - all this is available on the page describing every indicator. The indicators are available to be downloaded and set up in MetaTrader 4 platform. All the information presented on these pages is owned by Instant Trading EU Ltd. Its copying is illegal without written permission of Instant Trading EU Ltd.
item
Formacja Tasuki Powyżej/Poniżej Luki Cenowej
Formacja Tasuki to formacja świecowa sygnalizująca kontynuację trendu. W zależności od kierunku trendu występuje formacja Tasuki powyżej lub poniżej luki cenowej. Ten wzór pojawia się na wykresie, gdy kilka świec spełnia określone kryteria.

item
Formacja Równego Dna
Formacja Równego Dna to bycza formacja potwierdzająca odwrócenie trendu. Jeśli taka formacja pojawia się na wykresie, oznacza to potencjalną zmianę trendu spadkowego na wzrostowy.
item
Formacja Najniższego Szczebla Drabiny
Formacja Najniższego Szczebla Drabiny to bycza formacja odwrócenia trendu, która sygnalizuje zakończenie trendu spadkowego i potencjalny początek trendu wzrostowego.
item
Formacja Kanapki
Formacja Kanapki to formacja potwierdzająca bycze odwrócenie trendu. Widząc tę formację na wykresie, inwestorzy spodziewają się zakończenia trendu spadkowego oraz rozpoczęcia trendu wzrostowego.
item
Formacja Powracającego Gołębia
Formacja Powracającego Gołębia to świecowa formacja odwrócenia, która sygnalizuje prawdopodobne osłabienie obecnego trendu. Formację tworzą dwie świece: długa i krótka. Formacja ta zwykle pojawia się podczas trendu spadkowego lub korekty.
item
Formacja Trzech Gwiazd Południa
Trzy Gwiazdy Południa to formacja odwrócenia trendu, która wskazuje na stopniowe osłabienie trendu spadkowego, gdyż zakres cen w ciągu dnia staje się coraz węższy, a dzienne minima - coraz wyższe.
item
Formacja Zewnętrznej Trójki Wzrostowej Oraz Zewnętrznej Trójki Spadkowej
Formacja Zewnętrznej Trójki wzrostowej oraz spadkowej składa się z trzech świec i sygnalizuje odwrócenie trendu, pojawiając się w przypadkach, gdy obecny trend słabnie i zwiększa się prawdopodobieństwo zmiany jego kierunku.
item
Formacja Wewnętrznej Trójki Wzrostowej Oraz Wewnętrznej Trójki Spadkowej
Formacje Wewnętrznej Trójki wzrostowej oraz Wewnętrznej Trójki spadkowej sygnalizują odwrócenie trendu. Składają się one z trzech świec ułożonych w określonej kolejności, która sugeruje możliwość zmiany kierunku trendu.
item
Formacja Dwóch Kruków
Formacja Dwóch Kruków to formacja odwrócenia trendu wzrostowego, która kształtuje się w ciągu trzech dni. Formacja ta sygnalizuje, że obecny byczy impet może wkrótce osłabnąć, a trend zamieni się w spadkowy.
item
Formacja Wyłamania
Formacja Wyłamania utworzona podczas trendu wzrostowego wskazuje na początek sprzedaży. Czasami cena przesuwa się do obszaru wyprzedania.
item
Formacja Trzech Identycznych Kruków (Doji Sanba Garasu)
Formacja Trzech Identycznych Kruków to formacja świecowa wskazująca na niedźwiedzie odwrócenie trendu. Składa się ona z trzech długich linii reprezentowanych przez wypełnione świece.
item
Formacja Trzech Czarnych Kruków
Formacja Trzech Czarnych Kruków to formacja składająca się z długich czarnych japońskich świec, które schodzą schodkami w dół, oraz wskazująca na niedźwiedzie odwrócenie trendu.
item
Formacja Trzech Białych Żołnierzy
Trzech Białych Żołnierzy to bycza formacja odwrócenia trendu, która składa się z kilku długich białych świec. Ten wzór sygnalizuje możliwe odwrócenie trendu spadkowego.
item
Formacja Zatrzymania
Formacja Zatrzymania to formacja składająca się z jednej długiej świecy i sygnalizująca możliwe odwrócenie trendu. Przypomina ona świecę Marubozu, ale nie ma cienia.
item
Formacja Spotkania
Formacja Spotkania to formacja odwrócenia trendu, składająca się z dwóch świec. Formacja powstaje, gdy świece o przeciwnych kolorach zamykają się na tym samym poziomie cenowym. W zależności od długości i położenia świec na wykresie formacja Spotkania ma charakter wzrostowy lub spadkowy.
item
Formacja Dwóch Kruków Powyżej Luki Cenowej
Formacja Dwóch Kruków powyżej luki cenowej jest formacją odwrócenia trendu, która pojawia się na wykresie podczas trendu wzrostowego. Ten wzór zaczyna się od świecy skierowanej w górę, po której występuje luka pomiędzy drugą małą czarną świecą (trzecią) a poprzedzającą ją pierwszą świecą.
item
Formacja Trzech Gwiazd
Trzy Gwiazdy to formacja, która wskazuje na odwrócenie obecnego trendu i pomaga znaleźć silne poziomy oporu lub wsparcia. Formację tę tworzą trzy świece Doji, z których środkowa jest Gwiazdą Doji.
item
Formacje Gwiazdy Porannej I Gwiazdy Wieczornej
Formacje Gwiazdy Porannej i Gwiazdy Wieczornej często pojawiają się na wykresach i sygnalizują zmianę obecnego trendu. Tworzą je trzy świece. Formacja Gwiazdy Porannej wskazuje na zatrzymanie spadku cen i zakończenie trendu spadkowego, podczas gdy formacja Gwiazdy Wieczornej zapowiada odwrócenie trendu wzrostowego.
item
Formacje Gwiazdy Porannej I Gwiazdy Wieczornej
Formacje Gwiazdy Porannej i Gwiazdy Wieczornej często pojawiają się na wykresach i sygnalizują zmianę obecnego trendu. Tworzą je trzy świece. Formacja Gwiazdy Porannej wskazuje na zatrzymanie spadku cen i zakończenie trendu spadkowego, podczas gdy formacja Gwiazdy Wieczornej zapowiada odwrócenie trendu wzrostowego.
item
Formacja Gwiazdy Doji
Formacja Gwiazdy Doji to formacja świecowa zwiastująca rychłe odwrócenie obecnego trendu. Ta formacja jest dobrym przykładem wykorzystania japońskich wzorów świecowych w analizie technicznej. Zawsze daje jasne sygnały. Żadna inna metoda analizy wykresów nie dostarczyłaby tak wyraźnych oznak osłabienia trendu.
item
Formacja Zasłony Ciemnej Chmury
Formacja Zasłony Ciemnej Chmury to niedźwiedzia formacja odwrócenia, która tworzy się w trendzie wzrostowym. Formacja ta składa się z dwóch świec: korpus pierwszej świecy jest wypełniony, a druga świeca otwiera się nad pierwszą.
item
Formacja Przenikania
Formacja Przenikania to bycza formacja odwrócenia trendu, która pojawia się na wykresie podczas trendu spadkowego, wskazując na jego zbliżające się zakończenie oraz wzrost ceny.
item
Formacja Krzyża Harami
Formacja Krzyża Harami to formacja odwrócenia trendu, która składa się z długiej świecy i występującej po niej krótszej świecy. To właśnie różne wielkości korpusów tych dwóch świec czynią z Harami ważną formację.
item
Formacja Harami Spadkowego I Wzrostowego
Formacja Harami to formacja odwrócenia trendu, która składa się z dwóch świec: długiej świecy i występującej po niej krótszej świecy. Formacja ta może pojawić się w dowolnym miejscu wykresu, w tygodniowych, dziennych, godzinowych, a nawet minutowych przedziałach czasowych.
item
Formacja Objęcia Hossy I Bessy
Formację Objęcia można rozpoznać tylko w przypadku wyraźnego trendu. Korpus drugiej świecy całkowicie obejmuje korpus pierwszej. Nie oznacza to jednak, że ceny otwarcia lub zamknięcia dwóch świec nie mogą się pokrywać. Oznacza to jedynie, że zarówno ceny otwarcia, jak i ceny zamknięcia dwóch świec nie mogą być jednocześnie takie same.
item
Formacje Młota I Wisielca
Formacje Młota i Wisielca (Kanazuchi/Tonkachi i Kubitsuri) składają się z jednej świecy. Świece te mają dość długie dolne cienie i krótkie korpusy, znajdujące się na samym szczycie dziennego zakresu handlowego lub w jego pobliżu. Czasami są one nazywane specjalnymi rodzajami świec Tonbo/Takuri.
item
WSKAŹNIK IFX_QQE
Wskaźnik IFX_QQE jest wskaźnikiem technicznym dla Metatrader. Handlowcy mogą go wykorzystywać na rynku FOREX. Autorem wskaźnika QQE jest znany rosyjski handlowca Roman Ignatow. W celu stworzenia tego wskaźnika wykorzystano wskaźnik modyfikowany RSI.
item
WSKAŹNIK IFX_PCC
Wskaźnik IFX_PCC jest zmodyfikowaną wersją wskaźnika kanału Price (Donchian) Channel. W przeciwieństwie do klasycznego wskaźnika kanału, wskaźnik komputerowy PCC jest konstruowany w zależności od wartości procentowej odchylenia kanału od ceny wskazanej przez użytkownika.
item
Wskaźnik Ifx_Dao
Wskaźnik IFX_DAO (Double Awesome Oscillator) jest zmodyfikowaną wersją wskaźnika Awesome Oscillator Billa Williamsa, przedstawionego w książce "Trading chaos". Wskaźnik składa się z dwóch linii Awesome Oscillator - szybkiej i powolnej.
item
Wskaźnik Ifx_Tlb
Wskaźnik IFX_TLB to wykresy trzech przełamań linii, który umieszczony jest w osobnym oknie w celu uproszczenia odbioru sygnałów. Autorem wykresu trzyliniowego przełamania jest Steve Nison, opisał on ten rodzaj prezentacji historii cen w książce „Beyond the Candlesticks” w 1994 roku.
item
Ifx_Multimovingaverage
Wskaźnik IFX_MultiMovingAverage pozwala określić kierunek kilku średnich kroczących w jednym przedziale czasowym i zrozumieć, który trend obecnie panuje w konkretnym przedziale czasowym. W tym wskaźniku można podać własne wartości i rodzaje średnich kroczących.
item
Wskaźnik Ifx_Ama
Wskaźnik AMA został zaprojektowany przez Perry Kaufmana (Perry Kaufman) i po raz pierwszy zaprezentowany w 1993 roku w jego książce "Inteligentny handlowy: poprawa efektywności na zmieniającym się rynku" (Mądrzejszy Trading: Improving Performance in Changing Markets). Jest to jeden z popularnych gatunków średniej kroczącej, który stosują w swojej pracy traderzy na całym świecie.
item
Wskaźnik Ifx_Dpo
Wskaźnik IFX_DPO pozwala określić rozbieżność i zbieżność na wykresie cenowym, a także znaleźć miejsce zmiany trendu na rynku. IFX_DPO odnosi się do wskaźników oscylatora i jest podobne do zasady używania wskaźnika Momentum.
item
Wskaźnik Ifx_Kasepeakoscillator
Wskaźnik IFX_KasePeakOscillator został opracowany przez znanego amerykańskiego tradera Cynthia Case, CMT (Cynthia Kase, CMT). Przedstawiony w pakiecie Kase StatWare dla eSignal. Ten oscylator umożliwia określenie dużej liczby różnych sygnałów odpowiednich do aktywnego handlu.
item
Wskaźnik Tvi
Wskaźnik TVI został opracowany przez Williama Blau (William Blau) w roku 1995 i został szczegółowo opisany w swojej książce «Momentum, Direction and Divergence». Oscylator ten jest doskonałym wskaźnikiem i narzędziem informacyjnym, który pozwala określić moment wejścia na rynek, a także kierunek zmiany trendu i wiele innych parametrów. Charakterystyczną cechą oscylatora jest to, że jest on obliczany nie na podstawie ceny, ale na podstawie objętości kleszcza.
item
Wskaźnik Hma_Histogram
Wskaźnik HMA_histogram (HMA) jest odmianą klasycznego wskaźnika HMA Alana Hulla, i wykonany jest w postaci histogramu, podobnego do histogramu wskaźnika MACD.
item
Wskaźnik Hma
Wskaźnik Hull Moving Average (HMA) – to kolejny wariant idealnej średniej ruchomej (MA), która pozwala niwelować zmiany cen za pomocą średnich wartości. Autorem wskaźnika jest Alan Hull.
item
Wskaźnik Fullmacd
Wskaźnik techniczny "Zbieżność/Rozbieżność średnich ruchomych" został opracowany przez Geralda Appela w 1979 roku i był używany do pracy na towarowo-surowcowych rynkach i rynkach funduszy. Ta wersja wskaźnika stanowi połączenie histogramu MACD i klasycznego wskaźnika, składającego się z głównej linii i linii sygnałowej.
item
Wskaźnik Ppo
Wskaźnik Percentage Price Oscillator (PPO) – oscylator, który jest liczony jako stosunek różnicy wartości dwóch średnich ruchomych (z różnych okresów) do wartości średniej kroczącej z dużym czasowym okresem. Wskaźnik ten jest podobny do klasycznego wskaźnika MACD zgodnie z zasadami stosowania i skuteczności.
item
Wskaźnik Day Channel
Kanałowy wskaźnik Day Channel to jeszcze jedna odmiana wskaźnika obliczanego na podstawie maksima i minima z poprzedniego dnia tradingu. Wskaźnik ten może być stosowany tylko na krótkie przedziały czasowe (od M30 i poniżej). Celem jego stosowania jest identyfikacja krótkoterminowych poziomów wsparcia/oporu finansowych aktywów.
item
Anchored Momentum
Techniczny wskaźnik Anchored Momentum opracowany przez Rudi Stefenela (Rudy Stefenel ) i po raz pierwszy przedstawiony w czasopismie «Technical analysis of Stocks and Commodities» w roku 1998.
item
Wskaźnik Atr Trailing Stop
Wskaźnik ATR Trailing Stop pozwala handlowcom naocznie wyznaczać poziomy dla wystawiania stop-lossa na mocy poziomu zmienności wskaźnika ATR. Ta metoda stosowała się jeszcze w 80-х latach legendarną grupą "Szylkrety - handlowcy" i do tego dnia zostaje aktualnym pomocniczym metodom dla handlu na rynku Forex.
item
Poziomy Murraya
Dana koncepcja poziomów w analizie technicznej została opracowana przez Thomasa Henninga Murreya w 1995 roku i opisana w jego książce "The Murrey Math Trading System; For All Markets". Jako podstawę badań linii geometrycznych autor wykorzystał dzieło W. Ganna. Obecnie poziomy Murray są jedną z najpopularniejszych metod analizy i handlu na rynku Forex.
item
Wskaźnik Rsi Laguerre
Wskaźnik techniczny RSI Johna Ehlersa jest zmodyfikowaną wersją wskaźnika siły zmiennej (RSI). Wskaźnik ten został po raz pierwszy opublikowany przez Johna Ehlersa w książce Cybernetyczna analiza rynku akcji i kontraktów» («Cybernetic Analysis For Stocks And Futures»).
item
Wskaźnik Roc: Wygładzona Stopa Zmiany
Oscylator S-RoC został zaprojektowany przez Freda Schutzmana (Fred G Schutzman) i opisany w książce Alexander Eldera "Jak grać i wygrywać na giełdzie". Wskaźnik ten jest odmianą oscylatora RoC: S-Roc opiera się na porównaniu dwóch wykładniczych średnich ruchomych.
item
Wskaźnik Centrum Grawitacji
Oscylator "Centrum Grawitacji" jest opracowany Dżonem Ellesem i przedstawiony w czasopismie "Stocks & Commodities" (05.2002). Ten oscylator ma praktycznie zerowe opóźnienie od ceny i pozwala wyraźnie określać punkty zwrotne. Ten wskaźnik jest wynikiem badania autora filtrów adaptacyjnych.
item
Wskaźnik Ekstrema Larry’ego Williamsa
Komputerowy wskaźnik Ekstrema Larry’ego Williamsa jest wskaźnikiem obecności krótkoterminowych szczytów i dołków cen na rynku, jak opisano w książce „Sekrety tradingu krótkoterminowego” autorstwa Larry’ego Williamsa. Wskaźnik ten można wykorzystać jako doskonałe uzupełnienie podstawowych metod wejścia na rynek, którymi trader kieruje się podczas handlu.
item
Wskaźnik Trendlessos
Oscylator Trendless został opracowany przez Joe DiNapoli na początku lat 1980 i opisany w swojej książce "Handel z zastosowaniem poziomów DiNapoli". Podobnie jak inne wskaźniki autora, oscylator Trendless jest dodatkiem do głównych narzędzi decyzyjnych - poziomów Fibonacciego. Jednak zgodnie z koncepcją DiNapoli, wskaźnik Trendless może być również wykorzystywany jako niezależne narzędzie handlowe
item
Wskaźnik Usdindex
Wskaźnik USDindex to średnia stopa zmiany kursu sześciu głównych światowych walut (EUR, CAD, GBP, JPY, CHF i SEK) w stosunku do dolara amerykańskiego. USDindex został wprowadzony w roku 1973 z początkową wartością 100. Zasady jego obliczania zmieniły się w roku 1999, aby uwzględnić wprowadzenie euro. Handel indeksem odbywa się całodobowo na giełdzie towarowej NYBOT.
item
Wskaźnik "Indeks Euro+Dolar"
Indeks Euro+dolar jest to zjednoczony wskaźnik, który składa się z dwóch samodzielnych wskaźników : Indeksu euro i Indeksu Dolara. Zjednoczony wskaźnik pokazuje dynamikę zmian obu indeksów, z uwzględnieniem ich korelacji.
item
Wskaźnik Indeks Euro
Indeks Euro jest to średni wskaźnik zmiany kursów pięciu głównych światowych walut (USD, GBP, JPY, CHF i SEK) wobec Euro. Indeks Euro jest wprowadzony 13 stycznia 2006 roku, notuje się na giełdzie NYBOT. Indeks Euro jest "standardem" aktualnego kosztu jedynej europejskiej waluty dla uczestników międzynarodowych rynków finansowych.
item
Wskaźnik Range Rider
Wskaźnik Range Rider opracowany został przez Larryego Williamsa w roku 2006 i jest rodzajem wskaźnika, który ocenia zmienność. Z jego pomocą można łatwo wyznaczać ważne strefy cenowe, otwarcie transakcji, w których jest najlepsze pod względem ryzyka.
item
Wskaźnik Supertrend
Wskaźnik trendu SuperTrend, stworzony w oparciu o wskaźnik ATR i CCI, jest doskonałym wskaźnikiem kierunku ruchu trendowego, z powodzeniem może być stosowany jako podstawa systemu handlu, której zasady opierają się na przestrzeganiu trendu.
item
Wskaźnik Will-Spread
Techniczny wskaźnik Will - Spread opracowany przez Larri Wiljamsa i opisany w jego książce "Długoterminowe tajemnicay krótkoterminowego handlu". Ten wskaźnik jest jednym z najsilniejszych finansowych wskaźników, które porównują cenowe zmiany na dwóch rynkach finansowych : pierwotnym i wtórnym. Celem tego porównania jest określanie sygnałów na otwarcie/zamknięcie pozycji na finansowym aktywie przez sygnały rynku, które wywierają wpływ na ten aktyw.
item
Wskaźnik Total Power
Ten wskaźnik techniczny został opracowany przez Daniela Fernandeza w 2011 roku i opisany w magazynie Currency Trader. Ten wskaźnik jest poprawioną wersją indeksu Alexandra Eldera - Elder-Ray, opartym na oscylatorach siły byków i niedźwiedzi Eldera, a także wykładniczej średniej ruchomej (EMA, 13) .
item
Wskaźnik Schaff Trend Cycle
Wskaźnik Schaff Trend Cycle opracowany został przez Douga SChaffa w roku 2008. Opiera się on na założeniu, że tendencje walutowe przyspieszają i spowalniają cyklicznie.
item
Wskaźnik Coppock
Wskaźnik analizy technicznej Coppock był zaproponowany Edwardem Koppokiem (Edwinem Sedżwikiem Koppokiem) w roku 1962 i przedstawiony w czasopismie Baroon's (Barron's). Celem wytworzenia wskaźnika było opracowanie pewnego instrumentu dla długoterminowych inwestycji (opracowanie wskaźnika prowadziło się za zapytaniem Biskupa Kościoła), które można było by stosować na indeksie S&P-500 (S&P 500).
item
Wskaźnik Macd
Wskaźnik techniczny "zbieżności/rozbieżność średnich kroczących" (MACD) został opracowany przez Geralda Appela w 1979 roku i był używany do pracy na rynkach towarowych i giełdowych. MACD odnosi się do oscylatorów analizy technicznej i stanowi pierwszą wersję kolejnej poprawionej wersji - histogramu MACD. Jednak wciąż jest lubiany przez wielu traderów za prostotę i brak znaczącego "szumu" w tworzeniu sygnałów.
item
Wskaźnik Starc Bands
Wskaźnik trendu został opracowany na początku lat 1980 przez analityka technicznego Menninga Stollera. Stark-paski są wykorzystywane w klasycznym handlu trendowym, gdzie analiza zakresu jest brana pod uwagę.
item
Wskaźnik Asi
Wskaźnik Accumulation Swing Index jest opracowany зкнун Uellesф Uajlderф młodszупщ i opisany w jego książce "Nowe koncepcje technicznych systemów handlowych". Ten wskaźnik jest wskaźnikiem wahań, podobnym po swojej budowie do zmiany cen na aktywie finansowym.
item
Wskaźnik Trix
Wskaźnik impulsowy TRIX został zaproponowany przez analityka J. Hutsona do handlu i analizy zmierzonych zmian cenowych. Ten wskaźnik może być zastosowany jako narzędzie do filtrowania małych zmian cenowych w stosunku do większego trendu rynkowego z większym cyklem.
item
Atr Histogram
ATR Histogram jest odmianą wskaźnika ATR, który był wytworzony przez Uellesa Uajldera-młodszego i opisany w jego książce "Nowe koncepcje technicznych systemów handlowych". To techniczne instrumentówe należy do typu wskaźników, oceniających zmienność, i nie może służyć jako instrumentówe do otwierania pozycji na rynkach finansowych.
item
Wskaźnik Aroon
Wskaźnik Aroon Oscillator jest zaprojektowany przez tradera Tuszara Czande (Tushar Chande), kierownika spółki "Tuscarora Capital Management", i jest wskaźnikiem pochodnym od Aroon Indicator. Oscillator generuje mniejszą liczbę sygnałów, wskutek czego optymalnym wariantem jego stosowania jest wykorzystanie Aroon Oscillator wspólnie z Aroon Indicator.
item
Kanały Keltnera
Wskaźnik techniczny "Kanały Keltnera" został opracowany przez Chestera Keltnera w połowie lat 60. i przedstawiony w jego książce "Jak zarabiać na rynkach towarowych". Później on był modyfikowany przez znanego tradera Lindę Bradford Raschke, która uzupełniła "Kanały Keltnera" możliwością analizy większej ilości danych. Obecnie w tradingu stosowany jest właśnie ten wariant wskaźnika.
item
Kanały Donchian
Ten wskaźnik, również znany jak Price Channel, opracowany przez Ryszarda Donchiana, słynnego fachowca w zakresie analizy technicznej rynków finansowych na początku lat 70 ubiegłego stulecia. Price Channel odnosimy do klasy handlowych wskaźników i podobny swoimi sygnałami i wyglądem zewnętrznym z nie mniej znanym wskaźnikiem Bollinger Bands. Jednak, w odróżnieniu od smug Bollingera, cenowe kanały Donchiana budują się na mocy maksymalnych i minimalnych cen za jakiś interwał czasu.
item
Współczynnik Względnej Zmienności
Ten wskaźnik techniczny opracowany przez Donalda Dorsey'a w 1993 roku i opisany w magazynie "Technical Analysis of Stocks and Commodities". W 1995 roku wskaźnik ten został przeprojektowany przez autora, w analizie zaczęto używać już zmodyfikowaną wersję. Według Dorsey'a, wskaźnik ten nie jest samodzielnym narzędziem analizy technicznej, a może być stosowany jako filtr dla innych wskaźników albo jako narzędzie, wskazujące na zamiar, ale nie na możliwość realizacji modeli cenowych.
item
Ultimate Oscillator
Wskaźnik techniczny Ultimate Oscillator został opracowany przez Larry'ego Williamsa w 1985 roku i jest opisany w magazynie Technical Analysis of Stocks and Commodities. Wskaźnik ten należy do klasycznych wskaźników - oscylatorów analizy technicznej, jednak pod względem siły sygnału i danych, które analizuje wskaźnik, Oscylator Ultimate przewyższa klasyczne oscylatory: w jego obliczeniach wykorzystuje się ważone sumy trzech oscylatorów o różnych okresach obliczeniowych.
item
Indeks Rozszerzenia Zakresu
Wskaźnik techniczny "Indeks rozszerzenia zakresu" został opracowany przez Thomasa De Marco i opisany w jego książce "Analiza techniczna - nowa nauka" (Thomas R. DeMark The New Science of Technical Analysis, John Wiley&Sons, Inc., 1994). Ten wskaźnik jest oscylatorem analizy technicznej i z powodzeniem może być stosowany zarówno na rynku walutowym, jak i na rynku funduszy i towarowo-surowcowym.
item
Poziomy Camarilla
Poziomy wsparcia/oporu Camarilla Equation i sposób ich obliczenia zostały opracowane przez tradera Nika Skota w 1989 roku. Najpierw to techniczne narzędzie stosowano było do handlu na wewnątrzdziennych wahaniach rynku obligacji, jednak z czasem on rozprzestrzenił się i na handel walutowymi kontraktami terminowymi (kontrakt terminowy) i spot - walutą rynku Forex.
item
Oscylator Czajkina
Oscylator Czajkina opracowany analitykiem Markiem Czajkinym na podstawie wskaźnika Gromadzenia/Podziału(Accumulation/Distribution lub A/D), prezentowanego przez Larri Wiljamsa. W istocie oscylator Czajkina jest wskaźnikiem MACD, ale za podstawę biorą się nie znaczenia ceny, a wskaźniki A/D.
item
Wskaźnik Rmi (Relative Momentum)
Wskaźnik RMI został opracowany przez Rogera Altmana i po raz pierwszy zaprezentowany w lutym 1993 r. w magazynie „Technical Analysis of Stocks & Commodities”. Głównym celem wskaźnika jest poprawa danych dostarczanych przez klasyczny wskaźnik RSI, jeśli cena osiągnie obszary wyprzedania/wykupienia.
Show more...