Kакво е Форекс?

Forex (FX) е междубанков валутен пазар. Това е пазарът за обмен на валути на различни страни. В същото време деривати като форуърди, фючърси, опции и валутни суапове могат да се...

Стоп-лос и Тейк-профит

Поръчките Стоп-лос и Tейк-профит са незаменими инструменти за търговците, когато става въпрос за управление на техните сделки. Пазарът е непредсказуем по своята същност и никога...

Може ли Форекс търговията да се превърне в работа на пълен работен ден?

В интернет има много реклами за начините за реализиране на печалби на Форекс пазара. Освен това самата мисъл за освобождаване от ежедневната рутинна работа в офиса, 8-часовите...

Верификация на акаунт

Ще се радваме да направим процедурата за верификация бърза и лесна за вас! Моля, помогнете ни в това и се уверете, че вашите документи отговарят на следните...

БВП

  КАКВО Е БВП?БВП (Брутен вътрешен продукт): какво трябва да знаете.Брутният вътрешен продукт (БВП) е икономическа мярка, показваща стойността на всички крайни стоки и...

Методи за управление на риска

Всички Форекс търговци имат крайна цел да реализират печалби. Уви, тази цел не е толкова лесна за постигане и неуспехите са неизбежни. Търговията на финансови пазари води до...

Валутни двойки

Форекс означава обмен на чуждестранна валута, така че основните инструменти за търговия на този пазар са валутни двойки. Като правило валутите се обозначават с три букви,...

Методи за управление на капитала

Когато търгувате на Форекс пазара, е необходимо да знаете как правилно да управлявате своя капитал; как да се изчисли размерът на средствата, необходими за извършване на сделка,...

Форекс софтуер

Успехът не може да бъде постигнат без ефективни инструменти. Тъй като търговията отдавна се е превърнала в онлайн дейност, ключовият инструмент за всички търговци е софтуерът....

Какво да правим в петък вечер на Форекс пазара?

Както е широко известно, цените на Форекс пазара се движат в трендове. Трендът може да бъде както възходящ, така и низходящ. Освен това може да има ситуации, когато ценовата...
Предупреждение за риск: ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 72.54% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск: ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 72.54% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предстои ви да бъдете пренасочени към www.instaforex.com
Услугите на този уебсайт са по-подходящи за вашето местоположение