Jakie opłaty są naliczane za wypłatę?

Informacje na temat opłat za wypłatę środków znajdują się w części Opłaty i prowizje: (www.instaforex.eu/downloads/legal_documentation_eu/cost_and_charges).