Dlaczego podczas ustalania zlecenia spot pojawia się wiadomość o błędzie umieszczenia zlecenia Stop Loss/Take Profit?

Taka wiadomość oznacza, że ustawiłeś Stop Loss/Take Profit poprzez ukośnik obok aktualnej ceny. Zlecenia stop mogą być ustawiane nie bliżej niż poziom spreadu dla danego instrumentu handlowego. Należy pamiętać, że dla zleceń sprzedaży, Stop Loss musi być ustawiony powyżej bieżącej ceny rynkowej, podczas gdy poziomy Take Profit muszą być ustawione poniżej bieżącej ceny rynkowej.