Czym jest stop out?

Stop out jest sygnałem do automatycznego zamknięcia transakcji klienta. Stop out ma na celu zapewnienie, że straty w wyniku transakcjach nie przekroczą dostępnych środków klienta.