Typy vykonávania príkazov

Pri výbere brokera obchodníci často prehliadajú veľmi dôležité aspekty. Všímajú si veľkosť pákového efektu alebo výšku spreadov, no uniká im jeden z najdôležitejších prvkov pri obchodovaní – typ vykonávania pokynov. Je to kľúčové kritérium spolupráce s brokerom, pretože ovplyvňuje proces vykonávania príkazov a následne aj výsledok obchodu.

Existujú 2 hlavné typy vykonávania príkazov:

 
Trhové vykonávanie príkazov
 
Okamžité vykonávanie príkazov


Oba typy majú svoje špecifiká a sú vhodné pre určité obchodné stratégie. Začínajúci obchodníci by sa mohli mylne domnievať, že hlavný rozdiel medzi nimi je rýchlosť vykonávania. Ich názvy však nemajú nič spoločné s rýchlosťou - sú to odlišné mechanizmy vykonávania obchodných operácií.

Význam pojmu trhové vykonávanie je zrejmý. Obchody sú vykonávané za aktuálnu trhovú cenu, ktorá je daná v určitom okamihu. Keď broker dostane príkaz, vykoná ho za akýchkoľvek okolností či už cena začne klesať, alebo stúpať. Brokeri sa zvyčajne snažia zavrieť obchod za najvýhodnejšiu cenu, no niekedy môžu nastať sklzy, kedy sa aktuálna cena líši od očakávanej. Zvyčajne k tomu dochádza počas vysokej volatility na trhu.

Okamžité vykonávanie príkazov zaručuje, že príkazy sú vykonané okamžite. Dôležitým rozdielom pri tomto type je, že obchodníci vstupujú na trh, keď cena dosiahne predvolenú hodnotu. Obchody sú vykonané za cenu, ktorú si obchodník stanovil v príkaze, t.j. v momente, keď obchodník klikne na KÚPIŤ alebo PREDAŤ. Ak sa trhová cena nezhoduje s predvolenou cenou, príkaz sa zruší a obchodníkovi príde správa o zmene ceny.

Aby ste si zvolili typ vykonávania príkazov, ktorý je pre vás najvhodnejší, zhrnuli sme výhody a nevýhody oboch typov.

Trhové vykonávanie príkazov *

 
Výhody:
 • ○ príkazy sú vždy vykonávané za cenu, ktorá sa zobrazuje v obchodnej platforme;
 • ○ tento typ je vhodný pre väčšinu obchodných stratégií;
 • ○ poskytuje najvyššiu rýchlosť vykonávania príkazov.
 
Nevýhody:
 • ○ spread sa stále mení v závislosti od trhovej volatility;
 • ○ riziko strát sa zvyšuje, keď je na trhu vyššia volatilita;
 • ○ úrovne pokynov take profit a stop loss nemôžete nastaviť pri zadávaní príkazu, ale až po otvorení obchodu.

Okamžité vykonávanie príkazov*

 
Výhody:
 • ○ možnosť vstúpiť na trh pri zvolenej cene;
 • ○ vysoká presnosť vykonania príkazu;
 • ○ fixné spready.
 
Nevýhody:
 • ○ ceny sa mnohokrát menia a broker často vyžaduje povolenie na otvorenie obchodu za inú cenu, ak sa zmení potom, čo obchodník poslal príkaz;
 • ○ pri určitých obchodných stratégiách by investori mohli naraziť na komplikácie;
 • ○ investori by mohli mať problém otvoriť alebo zatvoriť obchod za trhových podmienok, ktoré sa rýchlo menia, napríklad keď sú zverejnené kľúčové ekonomické údaje.

Mali by ste si zhodnotiť výhody a nevýhody oboch typov a vybrať si ten, ktorý najlepšie zodpovedá vašim obchodným cieľom, stratégii a úrovni skúseností. Okamžité vykonávanie je vhodné pre začiatočníkov, zatiaľ čo pre skúsených obchodníkov, ktorí dobre poznajú výhody a riziká obchodovania na devízovom trhu, je vhodnejšie trhové vykonávanie príkazov.


*
Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť okamžité vykonávanie na trhové, ak nastane niektorá z týchto situácií: celkový zostatok na všetkých účtoch presiahne sumu 10 000 eur, maximálne množstvo lotov otvoreného obchodu bude viac ako 10, nahromadený počet lotov pri otvorených obchodoch na všetkých obchodných účtoch bude viac ako 100.