ДЗР срещу търговията с акции

Разберете каква е разликата между акциите и ДЗР и какви са плюсовете и минусите на търговията и с двете възможности. Тук предоставяме подробно сравнение на тези два вида търговия, за да можете да решите коя от тях по-добре отговаря на вашите нужди.

Каква е разликата между ДЗР и акции?

Основната разлика е фактът, че когато търгувате ДЗР, не притежавате базовия актив. Така че, можете да спекулирате с колебанията на цените и да се възползвате както от повишенията, така и от спадовете им, в зависимост от вида на вашата сделка. В същото време, когато купувате акции, можете да спечелите само ако акциите повишават цената си и/или можете да получавате дивиденти, ако има такива.

Друга съществена разлика е използването на ливъридж. Когато търгувате  ДЗР, не е необходимо да плащате пълната стойност на актива, а използвате само част от средствата си, т.е. маржа,  катоброкерът ви ще покрие останалата част от сумата. Всъщност това е значително предимство, когато става въпрос за скъпите акции на някои големи компании като Google или Apple, тъй като всеки, дори и със скромни депозити, може да си позволи да търгува ДЗР на такива акции. От друга страна, когато използвате ливъридж при търговия с  ДЗР, рискувате да загубите повече, отколкото сте похарчили за отваряне на сделката, докато при търговия с акции плащате пълната цена без заемни средства.
Освен това, когато търгувате с ливъридж (маржин търговия), трябва да обърнете внимание на суап таксите, тъй като те следват всички продукти с ливъридж, а когато търгувате само със собствени средства, суаповете не се таксуват.


Плюсове и минуси на ДЗР и търговията с акцииДЗР
Както сделките за покупка, така и тези за продажба, могат да донесат печалба
Списъкът с инструменти за търговия не се ограничава само до акциите. Можете също да търгувате също така с индекси, валута, суровини и криптовалути
Загубите могат да надхвърлят сумата, похарчена за сделката поради използване на ливъридж
Търговията се осъществява денонощно на различните пазари
С лоивъридж можете да отворите по-големи позиции, отколкото вашият капитал би ви позволил иначе
Можете да получите корекции на дивиденти при сделки за покупка
Не притежавате базовите активи, ако търгувате ДЗР
Без дневни лимити за търговия, ниски търговски разходи и без обменни такси
Суаповете се таксуват
ДЗР не са подходящи за дългосрочна търговия. Стратегията за купуване и задържане тук не е подходяща
ДЗР са добри инструменти за спекулативна търговия
Акции
Можете да спечелите само ако цената се повиши
Тук няма избор - можете да търгувате само с акции и ETF
Няма риск да загубите повече, отколкото инвестирате
Можете да търгувате само когато борсата е отворена
Пълната стойност на запасите трябва да бъде платена
Можете да получите дивиденти, ако има такива
Вие ставате собственик на дружествения дял, когато държите (купувате) акции
Налагат се капиталови ограничения на дневните лимити за търговия на някои борси
Могат да бъдат начислени обменни такси и други мита, свързани с придобиването и разпореждането с активи
Не се таксуват суапове
Акциите са подходящи за стратегията Buy and Hold
За да стане още по-ясно, нека дадем пример:

Да предположим, че купувате акции на Apple. Цената на отваряне е $110, а размерът на вашата сделка е 1 лот (100 единици). Ето параметрите на вашата сделка*:

логотип
*Комисионните не са включени


Както виждате, когато търгувате ДЗР, сумата, която трябва да се инвестира, е по-малка, но потенциалната печалба е същата, както ако търгувате с акции.

Имайте предвид, че в случай, че цената се премести в обратната посока и акциите се амортизират с 30 пинкта, вашата ДЗР сделка би ви причинила загуба от $3000, което е повече от първоначалния марж от $2200.